9. ročník festivalu Philosophy Day, ktorý sa opäť uskutoční pri príležitosti Svetového dňa filozofie UNESCO (World Philosophy Day - 21. november 2024), ponúkne bohatý filozofický program rozvrhnutý do dvoch dní, v rámci ktorých sa budeme zamýšľať nad významom ľudskosti.

Snaha určiť, čo robí človeka človekom, už nereaguje iba na veľké objavy prírodných vied; zisťujeme, že nás definuje tiež naša aktivita kulminujúca v podobe rozličných spoločenských, humanitárnych a ekologických kríz, ktoré ľudstvo vystavujú otázkam kľúčovým pre jeho sebachápanie i budúcnosť. Na festivale otvoríme otázky toho, čo presne sa usilujeme pojmom ľudskosť vyjadriť, či je podmienkou ľudskosti bytie človekom, či je možné ľudskosť nadobudnúť, prípadne ju stratiť, ako skúmanie tejto otázky obohatili a obohacujú jednotliví myslitelia a disciplíny. Osobitnú pozornosť zameriame na aktuálne výzvy, ktorým pojem ľudskosti čelí, týkajúce sa umelej inteligencie, ekologickej situácie a vojny.

Philosophy Days 2024 sa uskutočnia v dňoch 21.-22.11.2024 v Christianii Prešov.
♡ Save the date ♡

Viac informácií čoskoro!
V prípade záujmu o vystúpenie na festivale (vo forme prednášky, textového seminára, workshopu, umeleckého vystúpenia) nás kontaktujte na:

peter@philosophyday.sk

Prípadne nám zašlite prihlášku prostredníctvom odkazu nižšie. Účastníkom festivalu zabezpečujeme celodenné občerstvenie, ubytovanie v centre mesta Prešov a kompletnú náhradu cestovných nákladov. Vystúpenia budú honorované.
Z minulého ročníka
Z galérie
Audio a video