PHILOSOPHY DAY 2023
Verejnosť
Prednášajúci


8. ročník filozofického festivalu Philosophy Day sa uskutoční 16. novembra 2023 tradične v Prešove.

Čaká vás bohatý celodenný filozofický a kultúrny program (prednášky, semináre, workshopy, diskusie, umelecké vystúpenia) pod vedením slovenských i zahraničných odborníkov a umelcov centrovaný okolo témy Svet ako fenomén.

V rámci témy sa budeme vŕtať v tom, čo vlastne svet je a ako sa nám javí, a to prostredníctvom predstavenia a priblíženia si rozličných podôb filozofického štúdia ľudskej skúsenosti a ľudského vzťahovania sa k svetu ako k predmetu javenia sa, vnímania, poznávania, hodnotenia, skúmania, prežívania, pociťovania, konštruovania atď.

Viac informácií čoskoro!V prípade záujmu o vystúpenie na festivale (vo formáte prednášky, textového seminára, interaktívneho workshopu, umeleckého vystúpenia) nás kontaktujte na adrese:

peter@philosophyday.sk

Radi Vám poskytneme všetky ďalšie informácie.

Účastníkom podujatia zabezpečujeme ubytovanie v centre mesta Prešov, celodenné občerstvenie, kompletnú náhradu cestovných nákladov. Vystúpenia sú honorované.
Z minulého ročníka
Z galérie
Audio a video