Ako premeniť krízu na príležitosť? (Existenciálne utrpenie ako dôsledok neúspešnej iniciácie) (Katarína Gabašová)

 

Autorkiným úsilím bude postihnutie fenoménu krízy s ohľadom na jeho pôvodný význam z gréckeho „krisis“ – rozhodnutie, úsudok alebo bod obratu. Osobitná pozornosť bude venovaná existenciálnej kríze, ktorú autorka zaraďuje do diskurzu o kríze kultúry na úrovni jednotlivca. Hektika postindustriálnej civilizácie, tlak na rýchlosť a výkonnosť spôsobili, že snahy o vyhnutie sa zrúteniu vysileného systému jeho „zaplátaním“ sú odsúdené na stroskotanie. Ambíciou je uvažovať o kríze ako o impulze pre zmenu, angažovanú aktivitu, ktorý sa objavuje na rázcestí akonáhle človek, kultúra, spoločnosť rezignuje na existenciálnu aktivitu a tvorivosť, uniká a upadá do ľahostajnosti a lenivosti.

doc. Mgr. Katarína Gabašová, PhD.

je kulturologička pôsobiaca na Katedre kulturológie FF UKF v Nitre. V rámci svojej vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti sa zaoberá filozofiou kultúry, myšlienkovým odkazom S. A. Kierkegaarda a európskeho existencializmu, konceptualizácii krízy euroatlantickej (západnej) kultúry, či interdisciplinárnou analýzou a interpretáciou smrti, umierania a tzv. kultúry smrti. Z publikácií: Kierkegaardov koncept opakovania v inscenácii Banalita lásky (2020), Kultúra krízy - eskapizmom z existenciálnej krízy? (2017), Kierkegaard a obraz smrti vo svetle súčasnosti (2014).

1 thought on “Ako premeniť krízu na príležitosť? (Existenciálne utrpenie ako dôsledok neúspešnej iniciácie) (Katarína Gabašová)

Čo si myslíte?

Ďakujeme!