Lukáš Makky

doc. Mgr. Lukáš Makky, PhD.

Spoločnosť pre estetiku na Slovensku

Pôsobí na Inštitúte estetiky a umeleckej kultúry FF PU v Prešove, špecializuje sa na problematiku "konca umenia", možnosti definovateľnosti pravekého umenia a jeho estetickú interpretáciu, slovenskú estetiku, estetiku Jana Mukařovského.

Leave a Comment