Lukáš Švihura

Mgr. Lukáš Švihura, PhD.

Pôsobí ako odborný asistent na Inštitúte filozofie FF PU v Prešove. Medzi jeho výskumné záujmy patria filozofia hodnôt a morálky, filozofická antropológia, podoby umenia života v súčasnej kultúre a filozofii, vybraní predstavitelia súčasného pragmatizmu. V ostatnom období sa zaoberá tiež kritickým zhodnotením Kantovej etiky. Je členom Slovenského filozofického združenia pri SAV, Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV, Českej pedagogickej spoločnosti a Spoločnosti pre estetiku na Slovensku a od roku 2020 spolurganizátorom festivalu UNESCO Philosophy Day/NIght. Z publikácií: Umenie života a liberálna kultúra (2019), Musíš sa stať umeleckým dielom (2019).

Čo si myslíte?

Ďakujeme!