Ondrej Marchevský

filozof, vysokoškolský pedagóg

Pôsobí ako docent v odbore dejiny filozofie na Inštitúte politológie FF PU v Prešove. Predmet jeho výskumného zamerania tvoria najmä dejiny ruskej filozofie druhej polovice 19. storočia a začiatku 20. storočia. Ťažiskovo venuje pozornosť fenoménu ruského národníctva a jeho filozofickým manifestáciám. Je členom Slovenského filozofického združenia pri SAV a od roku 2017 spoluorganizátorom filozofického festivalu UNESCO Philosophy Day/Night.  Z publikácií: Osoba, človek a (ako) indivíduum vo filozofickom učení P. L. Lavrova (Kritické poznámky k byzantskej a slovanskej duchovnosti) (2018), Kant v Rusku (ne)milovaný (2020).

Čo si myslíte?

Ďakujeme!