Ondrej Marchevský

doc. Mgr. Ondrej Marchevský, PhD.

Slovenské filozofické združenie

Pôsobí na Inštitúte filozofie FF PU v Prešove, špecializuje sa na dejiny ruskej filozofie druhej polovice 19. storočia a začiatku 20. storočia, fenomén ruského národníctva, ruskú recepciu Kantovej filozofie.

Leave a Comment