Ondrej Marchevský

doc. Mgr. Ondrej Marchevský, PhD.

Pôsobí ako docent v odbore dejiny filozofie na Katedre občianskej náuky Inštitútu politológie FF PU v Prešove. Je odborníkom na dejiny ruskej filozofie druhej polovice 19. storočia a začiatku 20. storočia a svoj výskumný záujem orientuje napríklad na fenomén ruského národníctva a jeho filozofické manifestácie, či na ruskú recepciu Kantovej filozofie. Je členom Slovenského filozofického združenia pri SAV a od roku 2017 spoluorganizátorom filozofického festivalu UNESCO Philosophy Day/Night.  Z publikácií: Kant v Rusku (ne)milovaný (2020), Osoba, človek a (ako) indivíduum vo filozofickom učení P. L. Lavrova (Kritické poznámky k byzantskej a slovanskej duchovnosti) (2018).

Čo si myslíte?

Ďakujeme!