Ondrej Marchevský

doc. Mgr. Ondrej Marchevský, PhD. je filozof pôsobiaci ako docent v odbore dejiny filozofie na Inštitúte politológie FF PU v Prešove.

Predmet jeho výskumného zamerania tvoria najmä dejiny ruskej filozofie druhej polovice 19. storočia a začiatku 20. storočia. Ťažiskovo venuje pozornosť  fenoménu ruského národníctva a jeho filozofickým manifestáciám.

Je členom Slovenského filozofického združenia pri SAV a od roku 2017 spoluorganizátorom filozofického festivalu UNESCO Philosophy Day/Night. 

Z publikácií: Osoba, človek a (ako) indivíduum vo filozofickom učení P. L. Lavrova (Kritické poznámky k byzantskej a slovanskej duchovnosti) (2018), Kant v Rusku (ne)milovaný (2020).

Leave a Reply