Predošlé ročníky

2023

Svet ako fenomén

2022

Prvá filozofia a kultúra

2021

S filozofiou v (COVID) kríze?

2020

Čo/kto je človek?

2019

Dignitas: podoby dôstojnosti

2018

L'art de vivre

2017

Pôvod a zmysel morálky

2016

Dejiny filozofie a etiky