Večer filozofie

Od roku 2022 je súčasťou príprav festivalu Philosophy Day tiež organizácia sprievodných podujatí komornejšieho charakteru s názvom Večer filozofie. Podujatia sa konajú v obľúbenej prešovskej kníhkaviarni Libresso Books & Coffee (Hlavná 29) a ich obsah zväčša tvoria prednáška, textový seminár (prípadne workshop) a diskusia s hosťami a publikom.

Cieľom podujatí je obnova kontaktu verejnosti s filozofickým myslením a motivovanie k samostatnej filozofickej reflexii prostredníctvom tematicky zameraných večerov v priateľskej a neformálnej atmosfére priamo v centre mesta Prešov. Všetky segmenty podujatí sú verejné, vstup na podujatia je bezplatný a vítané sú všetky vekové i vzdelanostné skupiny (a všetky typy otázok). 

Pripravujeme

jún 2023:

TBA 

Udialo sa

17. marec 2023:

O čom sa nedá hovoriť

 

Mgr. Tomáš Priehradný, filozof, teológ a poet (Martin)

 

anotácia

fotogaléria

videozáznam

3. február 2023:

Může být tělo zajímavější myšlenkou než duše?

 

Mgr. Jakub Chavalka, Ph.D., filozof a filozofický antropológ (Praha)

Mgr. Tatiana Chavalková Badurová, filozofická antropologička (Praha)

 

anotácia

fotogaléria

videozáznam

12. september 2022:

Aby morálka nebola len úvahou

 

Mgr. Katarína Komenská, PhD., etička a humanitárna pracovníčka (Košice / Praha)

Matej Leško, Lukáš Valkučák, Adam Zákutný, hudobní hostia (Prešov)

 

anotácia

fotogaléria

18. jún 2022:

Načo poézia? Načo básnici?

 

Mgr. et Bc. Jana Mišeková, PhD., filozofka a poetka (Trnava)

Mgr. Lenka Šafranová, PhD., literárna vedkyňa a poetka (Košice)

Spoetika, hudobno-poetické zoskupenie (Trnava)

 

anotácia

fotogaléria

videozáznam, videozáznam

Realizáciu podujatí z cyklu Večer filozofie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.