O podujatí

0
rokov
0
verejných prednášok
0
verejných textových seminárov
0
workshopov a sprievodných podujatí
0
verejných diskusií

V roku 2016 sa organizátorky pôsobiace na Katedre bioetiky UNESCO podujali zorganizovať prvý UNESCO Philosophy Day na Slovensku pri príležitosti Svetového dňa filozofie pod zastrešením Slovenskej komisie pre UNESCO. Svetový deň filozofie (World Philosophy Day) si UNESCO od roku 2005 pripomína každý tretí novembrový štvrtok.

Od roku 2017 je Philosophy Day SK (predtým Philosophy Day/Night) plnohodnotným filozofickým festivalom so stabilnou základňou v priestoroch Wave – centra nezávislej kultúry na Hlavnej 121 v Prešove. Od roku 2021 koordinuje organizáciu festivalu OZ Atény nad Torysou v spolupráci s rozličnými partnermi. Organizačný tím vždy tvoria aktívni filozofi, filozofickí nadšenci a akademici usilujúci sa o propagáciu slobodného filozofického bádania a jeho celospoločenského významu a zvýšenie povedomia o filozofii a jej mieste v súčasnej kultúre. 

Zámerom týchto podujatí je najmä zdôraznenie a uctenie si prínosu filozofie vo všetkých oblastiach ľudského myslenia a ocenenie jej nezastupiteľnej úlohy v procese rozvoja osobnosti i spoločnosti, či vo vzťahu ku kreovaniu kultúrnych a individuálnych paradigiem. Dramaturgiu festivalu tvoria verejné prednášky, textové semináre a interaktívne workshopy približujúce verejnosti základy i špecifiká filozofického, etického, či estetického myslenia v neformálnej a priateľskej atmosfére. 

Od roku 2022 podujatie z verejných zdrojov podporuje Fond na podporu umenia

V roku 2023 Wave – centrum nezávislej kultúry ukončilo svoje pôsobenie v centre mesta Prešov, a tak bol festival nútený zmeniť stále miesto konania. Novou domovskou lokalitou sa počnúc ôsmym ročníkom festivalu stáva kníhkaviareň a kultúrne centrum Christiania sídliaca na Hlavnej 105 v Prešove.