O podujatí

0
rokov
0
verejných prednášok
0
verejných textových seminárov
0
workshopov a sprievodných podujatí
0
verejných diskusií

Na základe oslovenia centrály UNESCO v Paríži a Slovenskej komisie pre UNESCO v roku 2016 sa Katedra bioetiky UNESCO na FF PU v Prešove podujala zorganizovať prvý UNESCO Philosophy Day na Slovensku pri príležitosti Svetového dňa filozofie, ktorý si UNESCO od roku 2005 pripomína každý tretí novembrový štvrtok.

Od roku 2017 je Deň a noc filozofie plnohodnotným filozofickým festivalom so stabilnou základňou v priestoroch Wave – centra nezávislej kultúry na Hlavnej 121 v Prešove. Za jeho realizáciou stojí stabilný organizačný tím nadšencov z radov aktívnych filozofov a akademikov usilujúcich sa o propagáciu slobodného filozofického bádania a jeho celospoločenského významu a zvýšenie povedomia o filozofii a jej mieste v súčasnej kultúre.

Cieľom podujatí je najmä zdôrazniť a uctiť si prínos filozofie vo všetkých oblastiach ľudského myslenia a oceniť jej nezastupiteľnú úlohu v procese rozvoja osobnosti i spoločnosti, či vo vzťahu ku kreovaniu kultúrnych a individuálnych paradigiem. Dramaturgiu podujatia tvoria verejné prednášky, textové semináre a interaktívne workshopy približujúce verejnosti základy i špecifiká filozofického, etického, či estetického myslenia