10:30

Christiania – hlavná kaviareň

O workshope

Pojem hodnota sa v dnešnej spoločnosti používa tak často, že už ani nevieme ako rozlíšiť hodnotu od ceny. Workshop Hodnoty človeka vs. Hodnota človeka je zameraný na zamyslenie sa nad tým, čo je hodnota a ako čo najobjektívnejšie hodnotiť iných. Naše hodnoty a hodnotový systém kreujú nie len naše myslenie a konanie, ale aj nás samých. Na základe kľúčových aspektov etiky a morálky, ktoré vplývajú na náš úsudok, sa pokúsime porozumieť hodnoteniu človeka. Koniec koncov, najväčšou hodnotou pre všetkých je myslenie.

O prednášajúcom

Bc. Dominik Valeš je študent súbežného magisterského štúdia v odbore filozofia a učiteľstva dejepisu a výchovy k občianstvu na FF PU v Prešove a člen činoherného súboru divadla Actor v Košiciach. Jeho odbornými záujmami sú najmä mytológia, kryptozoológia a religionistika, čomu sa venuje v kontexte filozofických i historických skúmaní: v diplomových prácach sa zaoberá problematikou mýtu v dnešnom svete a rituálnou, obradnou a umeleckou stránkou bodných a sečných zbraní v stredoveku. Medzi jeho ďalšie záujmy patria napríklad skladateľská či spisovateľská činnosť.