17:30

Christiania – hlavná kaviareň

O prednáške

Kafkův svět má specifickou fenomenalitu. Na slavné povídce Proměna ukáži, že rozhodující moment Kafkova vyprávění spočívá v hrůze z usínání, z níž posléze rezultuje „ahypnotická“ zkušenost. Jak by se jevil svět zbavený dimenze spánku? Realita by sama začala splývat s halucinací a nebylo by možné určit diferenci mezi tím, co je dané, a tím, co se pouze jeví. Kafkův svět by tedy byl světem bez podstaty a zákonitosti by se nedaly odlišit od jejich simulovaných kopií. Ve druhé části přednášky tento „svět bez podstaty“ srovnám s Nietzschovým pokusem myslet svět mimo trvání a zdání (pouhou fenomenalitou). Záměrem je nalézt v Kafkových prozách „nelidské“ domyšlení Nietzschových tezí a určit nutnost takového vyústění.

O prednášajúcom

Mgr. Jakub Chavalka, Ph.D. je český filozof a filozofický antropológ pôsobiaci na FHS UK v Prahe. Jeho výskumnými záujmami sú filozofia a filozofická antropológia 19. a 20. storočia so špeciálnym zreteľom na filozofiu F. Nietzscheho; okrem toho sa zaoberá aj myslením L. Feuerbacha, K. Marxa, M. Foucaulta a iných. Venuje sa tiež popularizácii filozofie a humanitného myslenia a je spoluzakladateľom Společnosti pro filosofickou antropologii.

Z publikácií: Dějiny a sebetvorba. Jacob Burckhardt jako Nietzschův modelový čtenář (2019), Nietzsche o ctnosti (ed., 2018), Přivtělení a morálka. Pojetí tělesnosti ve filosofii Friedricha Nietzscheho (2014).