13:00

Christiania – terasa

O workshope

Performance art se objevil v 60. letech 20. století v USA a stále se s ním v soudobém umění setkáváme. Umělec může dělat prakticky cokoliv - hrát divadlo, předčítat poezii, vytvářet hudbu... Nejedná se o snadno definovatelné vystoupení, můžou se v něm objevovat i prvky konceptuálního umění či happeningu. Často se v souvislosti s touto tvorbou setkáváme s otázkou, co vše vlastně může být považováno za umění. Ve 20. století už nezkoumáme dříve časem prověřené aspekty, nahlížíme na to, jak autor uchopil myšlenku a jaký máme zážitek v souvislosti s dílem. Cílem tohoto workshopu je seznámit se s významnými performery, zjistit, jak performance art může vypadat, sami si vyzkoušet roli umělce a objevovat, jakou roli může mít performance art v kontextu dnešní doby.

O prednášajúcej

Kateřina Szymeczková (1999) je česká skladateľka, absolventka štúdia v odbore Kompozícia na HF JAMU. V roku 2023 uviedla svoju skladbu Trialog pre dychové trio v Brne. S Moravskou filharmóniou Olomouc spolupracovala na skladbách Pod hladinou pre cembalo a symfonický orchester (2023) a Z deníku… pre soprán a orchester (2021). V roku 2022 sa zúčastnila konferencie "Janáčkiana 2022" v Ostrave, kde prezentovala svoj projekt Využití projektové výuky k vytvoření EA kompozice. V roku 2023 sa zúčastnila súťažnej konferencie "O hudbe chcem vedieť viac" v Bratislave, kde v kategórii magisterského štúdia získala druhé miesto za príspevok Didaktické deskové hry ve výuce hudební teorie. V rámci projektu "Kalabis 100" realizovala workshopy pre žiakov ZUŠ približujúce osobnosť Viktora Kalabisa a jeho Detské piesne. Zaujíma sa o pedagogiku, psychológiu a filozofiu.