Philosophy Day 2023

8. ročník filozofického festivalu Philosophy Day sa uskutoční 16. novembra 2023 tradične v Prešove, po prvýkrát v kultúrnom centre Christiania

Čaká na vás bohatý celodenný filozofický a kultúrny program (prednášky, semináre, workshopy, diskusie, umelecké vystúpenia) pod vedením slovenských i zahraničných odborníkov a umelcov centrovaný okolo témy Svet ako fenomén

V rámci témy sa budeme vŕtať v tom, čo vlastne svet je a ako sa nám javí, a to prostredníctvom predstavenia a priblíženia si rozličných podôb filozofického štúdia ľudskej skúsenosti a ľudského vzťahovania sa k svetu ako k predmetu javenia sa, vnímania, poznávania, hodnotenia, skúmania, prežívania, pociťovania, konštruovania atď. 

Kompletný program festivalu tu nájdete čoskoro.