11:30

Christiania – dolná kaviareň

O seminári

Egoizmus, utilitarizmus, intuicionizmus: tri odlišné perspektívy, ktoré bežne užívame v morálke zdravého rozumu, analyticky rozoberá viktoriánsky filozof a ekonóm (1838-1900) do poslednej nitky. Vo svojej historicky vplyvnej a mohutnej štvordielnej zbierke ponúka Sidgwick skeptický prehľad problémov a konfliktov v našom každodennom morálnom uvažovaní a stanovuje si ambiciózny cieľ pokúsiť sa nájsť priesečníky, ktoré by sa mohli stať spoľahlivým vodítkom pre realizáciu "správneho", alebo toho, "čo by sa malo robiť". Predmetom seminára bude prvý slovenský preklad prvých dvoch kníh Metód etiky.

O vedúcom seminára

Mgr. Peter Gurský je slovenský filozof, prekladateľ, hudobník, študent doktorandského štúdia v odbore filozofia. Vo svojom výskume sa špecializuje na etiku a metaetiku, afektívnu filozofiu, filozofiu F. Nietzscheho a sociálnu a politickú filozofiu. Do slovenčiny preložil významné etické diela utilitaristickej tradície: Singerovo Oslobodenie zvierat (2022) a Sidgwickove Metódy etiky (2023). Venuje sa tiež popularizácii filozofie a je spoluzakladateľom vydavateľstva Atény nad Torysou.

Z publikácií: On the safety and danger of ‘viral’ information from the perspective of the epistemological subject (2021), Konanie v záujme seba – Max Stirner o egoizme (2020), Problém spravodlivosti v etickej reflexii (2020).