21:15

Christiania – hlavná kaviareň

O prednáške

V prednáške si predstavíme 35 filmov, v ktorých hlavní hrdinovia ohýbajú morálne a etické normy fungujúcej spoločnosti v snahe vytvoriť svet riadiaci sa vlastnými pravidlami. Oportunizmus, sebaklam, dezilúzie jedinca, to všetko vedie vo svete filmu k neodvratnej tragédii.

O prednášajúcom

Mgr. Ján Bidovský je spisovateľ, kníhkupec, cinefil a odborník na kultovú kinematografiu. Spolupracoval na realizácii prešovského filmového festivalu Pocity Film, v Prešove tiež niekoľko rokov organizuje a vedie verejné filmové a hudobné prednášky (Večerná škola filmu, Zvuková vlna). Ako autor poviedok sa pravidelne zúčastňuje literárnych súťaží.