14:45

Christiania – dolná kaviareň

O seminári

„Aby sme to teda uzavreli, zostáva mi len odkázať mojim priateľom, pre ktorých píšem, toto: nebuďte ohromení všetkými týmito novosťami, pretože vám je predsa veľmi dobre známe, že vec neprestáva byť pravdivou len preto, že nie je akceptovaná mnohými. A keďže vám charakter našich časov nie je neznámy, chcel by som vás tiež s veľkou vážnosťou poprosiť, aby ste boli nanajvýš opatrní pri komunikovaní týchto záležitostí ostatným. Nechcem tým povedať, že by ste si ich mali úplne nechať pre seba, ale že ak sa ich už rozhodnete komukoľvek odkomunikovať, nech vás nevedie žiadny iný cieľ okrem šťastia vášho blížneho...“

Aký obraz sveta, Boha, človeka a jeho duše ponúkol Spinoza, holandský filozof 17. storočia, svojim súčasníkom, a prečo je stále relevantný aj pre nás, sa môžete dozvedieť na textovom seminári venovanom jednému z jeho najranejších diel (cca 1662). Seminár bude viesť prekladateľka pripravovaného prvého slovenského prekladu a odborníčka na Spinozovu filozofiu.

O vedúcej seminára

Mgr. Michaela Petrufová Joppová, PhD. (1990) je slovenská filozofka a prekladateľka. Medzi jej primárne záujmy patria metafyzika, epistemológia, metodológia a filozofia vedy, afektívna filozofia, afektívno-kognitívna terapia, etika a metaetika, filozofická teológia. Špecializuje sa najmä na filozofiu B. Spinozu a jej moderné filozofické a vedecké interpretácie, jej výstupy indexuje prestížny Bulletin de Bibliographie Spinoziste. Stojí za novou generáciou prekladov Spinozových diel do slovenčiny. Venuje sa tiež popularizácii filozofie, je spoluzakladateľkou festivalu Philosophy Day a vydavateľstva Atény nad Torysou.

Z publikácií: Spinoza, Einstein a fyzika ako scientia intuitiva (2023), Spinoza's model of God: pantheism or panentheism? (2023), Od patetiky k etike. Spinozova teória ľudskej slobody (2022).