Organizačný tím (2023)

MPJ
Mgr. Michaela Petrufová Joppová, PhD.
koordinátorka organizačného tímu, dramaturgička, moderátorka

Filozofka a prekladateľka špecializujúca sa na filozofiu B. Spinozu a súčasný filozofický a vedecký spinozizmus. Orientuje sa v metafyzike, etike a metaetike, filozofickej psychológii a filozofii mysle, epistemológii, filozofii vedy a filozofickej teológii, je prekladateľkou Spinozových diel do slovenského jazyka. Pôsobí v OZ Atény nad Torysou.

PG
Mgr. Peter Gurský
kontaktná osoba, technická réžia, moderátor

Filozof, prekladateľ a hudobník, študent doktorandského štúdia v odbore filozofia (prerušené do r. 2024). Výskumne sa zameriava najmä na etiku a metaetiku, filozofiu afektov, sociálnu a politickú filozofiu a filozofiu F. Nietzscheho; prekladá diela anglosaskej etickej tradície (H. Sidgwick, P. Singer). Pôsobí v OZ Atény nad Torysou.

MP
Mgr. Michaela Pavelková
social media content creator

Absolventka odboru marketingovej komunikácie a reklamy na UKF v Nitre, freelancerka, social media manager, grafička, copywriterka a umelkyňa špecializujúca sa na olejomaľbu a figurálnu kresbu. Portfólio.

AP
Ing. Adam Petruf
technická podpora

Absolvent STU v Bratislave. Pôsobí na riadiacej pozícii v automotive priemysle.

DSCF1217
Mgr. Matej Leško
technická podpora

Absolvent odboru charitatívna a sociálna služba a študent učiteľstva anglického jazyka a výchovy k občianstvu (predtým etickej výchovy) na PU v Prešove, hudobník a skladateľ riadiaci sa konceptom celoživotného vzdelávania.

ŠK
Mgr. Štefan Koľšovský
technická podpora

Absolvent odboru filozofia na PU v Prešove, spevák a hudobník. Pôsobí vo Filozofickom klube NOUS

MK
Mgr. Matúš Koločik
technická podpora

Absolvent odboru voľné výtvarné umenie na AU v Banskej Bystrici, študent v odbore filozofia, grafik a výtvarník. Pôsobí vo Filozofickom klube NOUS.

TCHB
Mgr. Tatiana Chavalková Badurová
koordinátorka za SFA, moderátorka

Filozofka a filozofická antropologička, študentka doktorandského štúdia antropológie na FHS UK v Prahe. Vo výskume sa zaoberá súvislosťami daru a bytostnej transformácie, pričom čerpá z diel S. Kierkegaarda, J. Patočku, J. Derridu a z filozofie existencializmu. Pôsobí v Společnosti pro filosofickou antropologii.

PD
Ing. PhDr. Peter Daubner
koordinátor za FiÚ SAV

Politický ekonóm, politológ a politický filozof. Orientuje sa na neo- a post-marxistickú politickú teóriu a politickú a sociálnu filozofiu, jeho špecializáciou je najmä koncept antropocénu a jeho kriticko-filozofická reflexia z post-marxistickej perspektívy. Pôsobí vo Filozofickom ústave SAV, v. v. i. a v Kancelárii Národnej rady SR.