20:30

Christiania – terasa

O prednáške

Od polovice minulého storočia sledujeme vývoj umelej inteligencie, ktorá prešla svojou kľukatou cestou až do súčasnosti, keď sa o nej začalo oveľa intenzívnejšie hovoriť, a to v súvislosti s mnohými jej čiastkovými úspechmi. Tie sa týkajú rôznych oblastí, či už aplikácií v bežných mobilných telefónoch, v medicíne, priemysle, testovania samojazdiacich áut, či spracovania prirodzeného jazyka. V tejto súvislosti vznikli početné vášnivé spoločenské debaty v rôznych komunitách, počnúc od tých praktických - ako nám umelá inteligencia môže pomôcť, až po tie filozofické – vyhubí raz umelá inteligencia ľudstvo? Otázky sú opodstatnené, pričom aj tie najfundovanejšie odpovede môžu byť tiež len predikciami.

V prednáške predstavíme stručný pohľad na vývoj umelej inteligencie až po súčasný stav. Špeciálnu pozornosť zameriame na jazykový model ChatGPT, keďže táto nová technológia rýchlo vzbudila svetový záujem v oveľa väčšej miere ako doteraz čokoľvek iné v oblasti umelej inteligencie. Napokon, vychádzajúc z premisy, že umelá inteligencia bude ďalej napredovať míľovými krokmi, a preto s ňou budeme musieť koexistovať, sa zamyslíme nad možnosťami jej optimálneho využitia pre dobro ľudstva.

O prednášajúcom

prof. Ing. Igor Farkaš, Dr. je zástupcom vedúcej Katedry aplikovanej informatiky a koordinátorom Centra pre kognitívnu vedu FMFI UK v Bratislave. Výskumne sa orientuje na súvisiace oblasti umelej inteligencie a kognitívnej vedy, s hlavným dôrazom na umelé neurónové siete a ich využitie pri výpočtovom modelovaní jazyka a v kognitívnej robotike. K predmetu jeho odborného záujmu patria aj koncepty internej motivácie, učenia posilňovaním, abstrakcie a v súčasnosti aj dôveryhodnej interakcie človeka a robota.

Z publikácií: Pozornosť ako biologicky inšpirovaný koncept pre vysvetliteľné, robustné a efektívne strojové učenie (2022), Ultimate grounding of abstract concepts: A graded account (2022), Indispensability of computational modeling in cognitive science (2012), Konceptuálne východiská pre model stelesnenej mysle (2008).