20:00

Christiania – dolná kaviareň

O seminári

Na seminári sa bude čítať úryvok z Wittgensteinových prednášok o estetike v pripravovanom preklade vedúceho seminára. Hlavnou témou bude Wittgensteinovo chápanie pojmu estetiky. Wittgenstein zasadzuje estetické pojmy do bežného života, analýzou gramatiky slov ako „krása“ sa pokúša uchopiť túto disciplínu novým spôsobom. Nehľadá esencialistické výklady, ktoré by chceli jednou definíciou vysvetliť, čo napr. je a čo nie je umenie, či čo je, alebo nie je krásne. Naopak, hľadá rodinné podobnosti slov, ktoré bežne používame, a všíma si, akú rolu hrajú umenie a krása v našich životoch.

O vedúcom seminára

Mgr. Tomáš Priehradný je slovenský filozof, evanjelický teológ, spisovateľ a poet. Zaoberá sa najmä filozofiou psychológie, estetikou a epistemológiou; myšlienkovú inšpiráciu čerpá z diela L. Wittgensteina, klasickej nemeckej filozofie, neo-pragmatizmu, no tiež z klasickej psychoanalýzy či súčasnej kritickej teórie. V súčasnosti okrem prevažne umeleckej tvorby pripravuje slovenský preklad doposiaľ nepreložených Wittgensteinových prednášok.