16:00

Christiania – terasa

O prednáške

Čo sú to zákony prírody? Aké tvrdenie má charakter zákona prírody a aké nie? Môžeme pozorovať zákon prírody? Vieme, že udalosti sa opakujú v pravidelnostiach: každé ráno vyjde slnko; gravitácia priťahuje predmety; naše telá pretrvávajú; keď sa stretne elektrón s pozitrónom, nastáva anihilácia; stále platí pravidlo, uhol dopadu sa rovná uhlu odrazu; voda nás občerství a nie otrávi; nevstúpime na cestu, pokiaľ sa po nej rúti nákladné auto... Naše prežitie je aj závislé od predpovedania budúcnosti na základe poznania týchto pravidelností. Na základe týchto pravidelne sa opakujúcich udalostí dávajú zákony prírody o sebe vedieť, podobne ako magnet dáva vedieť o svojej sile skrz pohyb železných pilín. Zdá sa, akoby niekde v priestore „lietali“ neviditeľné entity akými sú zákony prírody a riadili pasívnu hmotu. Svet je akoby dualisticky rozdelený na hmotu a zákony prírody. Pri stvorení sveta sa tu zjavila hmota a zákony. Ale ako môže niečo také ideálne ako zákon prírody pôsobiť na hmotu? Túto otázku budeme analyzovať počas prednášky. Predstavíme si koncepcie humovcov, okazionalistov a pozície dispozičných teórií.

O prednášajúcom

PhDr. Tomáš Károly, PhD. je slovenský filozof špecializujúci sa na metafyziku a analytickú filozofiu. Pôsobí ako odborný asistent na Katedre filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave a je členom Centra pre bioetiku UCM. Vo výskume ho zaujímajú najmä otázky kauzality, dispozičných vlastností, zákonov prírody, tiež otázky identity osoby a ľudskej prirodzenosti; odborne sa orientuje v ontológii, logike, bioetike.

Z publikácií: O empirickej nevyhnutnosti – kategorické, dispozičné vlastnosti a zákony prírody (2022), Odhaľovanie kauzálnych väzieb (2016), Tri interpretácie Humovej teórie príčinnosti a problém falošných príčin (2015).