Axel Honneth: Integrita a zneuznání: základní motivy morálky uznání (Štefan Oreško)

Čo si myslíte?

Ďakujeme!