Drogy lásky – chemická budúcnosť našich vzťahov? (Martin Farbák)

Brian Earp a Julian Savulescu nám vo svojej najnovšej publikácii predstavili víziu vylepšenej lásky. Vďaka takzvaným drogám lásky by sme dokázali naše romantické vzťahy povýšiť na inú úroveň. Nehovoria avšak o víziách našich ľúbostných vzťahov, ktoré budú vďaka zázračným elixírom vyzerať ako z romantickej rozprávky. Svoj koncept zasadzujú do reálií skutočného života so všetkými jeho … Read moreDrogy lásky – chemická budúcnosť našich vzťahov? (Martin Farbák)

Peter Singer: Oslobodenie zvierat (Ján Kalajtzidis)

  Cieľom textového seminára je predovšetkým oboznámenie verejnosti s pripravovaným prvým slovenským prekladom jedného z najvplyvnejších filozoficko-etických diel našich čias – Oslobodenie zvierat (Animal Liberation) od Petra Singera.  Preklad tohto najvýznamnejšieho textu etiky vzťahu k zvieratám do slovenského jazyka inicioval a podporil sám Peter Singer. Obsahom seminára bude okrem práce s textom tiež predstavenie tohto … Read morePeter Singer: Oslobodenie zvierat (Ján Kalajtzidis)

Kríza kultúry v globalizovanom svete ako nová príležitosť (Andrea Balážová)

  Kríza kultúry je jednou z najskloňovanejších tém súčasnosti, ktorá nie je spätá iba s celkovou devalváciou hodnotového spektra subjektu, spôsobeného konzumom ako východiskovým princípom prístupu človeka ku svetu, ale tiež multikulturalizmom či globalizáciou, ktoré sú v súdobom filozoficko-etickom diskurze považované za hybné sily vytrácania kultúrnej identity človeka. Napriek tomu, že krízu kultúry definuje všeobecný … Read moreKríza kultúry v globalizovanom svete ako nová príležitosť (Andrea Balážová)

Celistvosť ako cesta z duševnej krízy? (Jana Mišeková)

  Český filozof Ján Patočka raziac názor, že duševná kríza vzniká predovšetkým z túžby po jednote, neustále volal po potrebe celistvosti. Tento motív, ktorý je prítomný už v jeho habilitačnej práci s názvom Prirodzený svet ako filozofický problém naznačuje, že nadobúdanie celistvosti je možné len v subjektívnej činnosti. Táto celistvosť a jednota, ktorá stojí za … Read moreCelistvosť ako cesta z duševnej krízy? (Jana Mišeková)