Wittgenstein: Prednášky o estetike (Tomáš Priehradný)

20:00 Christiania – dolná kaviareň O seminári Na seminári sa bude čítať úryvok z Wittgensteinových prednášok o estetike v pripravovanom preklade vedúceho seminára. Hlavnou témou bude Wittgensteinovo chápanie pojmu estetiky. Wittgenstein zasadzuje estetické pojmy do bežného života, analýzou gramatiky slov ako „krása“ sa pokúša uchopiť túto disciplínu novým spôsobom. Nehľadá esencialistické výklady, ktoré by chceli … Read moreWittgenstein: Prednášky o estetike (Tomáš Priehradný)

Spinoza: Krátky traktát o Bohu, človeku a jeho blahu (Michaela Petrufová Joppová)

14:45 Christiania – dolná kaviareň O seminári „Aby sme to teda uzavreli, zostáva mi len odkázať mojim priateľom, pre ktorých píšem, toto: nebuďte ohromení všetkými týmito novosťami, pretože vám je predsa veľmi dobre známe, že vec neprestáva byť pravdivou len preto, že nie je akceptovaná mnohými. A keďže vám charakter našich časov nie je neznámy, … Read moreSpinoza: Krátky traktát o Bohu, človeku a jeho blahu (Michaela Petrufová Joppová)

Sidgwick: Metódy etiky (Peter Gurský)

11:30 Christiania – dolná kaviareň O seminári Egoizmus, utilitarizmus, intuicionizmus: tri odlišné perspektívy, ktoré bežne užívame v morálke zdravého rozumu, analyticky rozoberá viktoriánsky filozof a ekonóm (1838-1900) do poslednej nitky. Vo svojej historicky vplyvnej a mohutnej štvordielnej zbierke ponúka Sidgwick skeptický prehľad problémov a konfliktov v našom každodennom morálnom uvažovaní a stanovuje si ambiciózny cieľ … Read moreSidgwick: Metódy etiky (Peter Gurský)

Peter Singer: Oslobodenie zvierat (Peter Gurský)

Cieľom textového seminára je oboznámenie verejnosti s novovydaným prvým slovenským prekladom jedného z najvplyvnejších filozoficko-etických diel našich čias – Oslobodenie zvierat (Animal Liberation) od Petra Singera.  Preklad tohto najvýznamnejšieho textu etiky vzťahu k zvieratám do slovenského jazyka inicioval a podporil sám Peter Singer. Obsahom seminára bude okrem práce s textom tiež predstavenie tohto najznámejšieho žijúceho … Read morePeter Singer: Oslobodenie zvierat (Peter Gurský)

Zygmunt Bauman: Tekuté časy. Život vo veku neistoty (Peter Olenič)

Cieľom seminára bude v úvode v krátkosti oboznámiť zúčastnených o dejinnom kontexte diela a skutočnostiach v súčasnom kultúrno-sociálnom prostredí, ktorých vážnosť Bauman ohodnotil ich explicitnou analýzou.Následne sa zameriame predovšetkým na 1. (Liquid Modern Life and its Fears) a 5. kapitolu (Utopia in the Age of Uncertainty), v rámci ktorých je viacero rezolútnych vyjadrení Baumana o … Read moreZygmunt Bauman: Tekuté časy. Život vo veku neistoty (Peter Olenič)

Baruch Spinoza: Traktát o náprave intelektu (Michaela Petrufová Joppová)

Predmetom textového seminára bude nový slovenský preklad jedného z prvých spisov novovekého filozofa Barucha Spinozu – Traktátu o náprave intelektu (1660-1662). Podľa niektorých názorov predstavuje Logiku k Spinozovej Etike, nakoľko obsahuje základný metodologický, epistemologický a metapsychologický rozvrh celej Spinozovej filozofie. Ústrednými motívmi Traktátu sú – a textovou náplňou seminára budú – otázka správneho poznania, možnosti … Read moreBaruch Spinoza: Traktát o náprave intelektu (Michaela Petrufová Joppová)

Drogy lásky – chemická budúcnosť našich vzťahov? (Martin Farbák)

Brian Earp a Julian Savulescu nám vo svojej najnovšej publikácii predstavili víziu vylepšenej lásky. Vďaka takzvaným drogám lásky by sme dokázali naše romantické vzťahy povýšiť na inú úroveň. Nehovoria avšak o víziách našich ľúbostných vzťahov, ktoré budú vďaka zázračným elixírom vyzerať ako z romantickej rozprávky. Svoj koncept zasadzujú do reálií skutočného života so všetkými jeho … Read moreDrogy lásky – chemická budúcnosť našich vzťahov? (Martin Farbák)

Peter Singer: Oslobodenie zvierat (Ján Kalajtzidis)

  Cieľom textového seminára je predovšetkým oboznámenie verejnosti s pripravovaným prvým slovenským prekladom jedného z najvplyvnejších filozoficko-etických diel našich čias – Oslobodenie zvierat (Animal Liberation) od Petra Singera.  Preklad tohto najvýznamnejšieho textu etiky vzťahu k zvieratám do slovenského jazyka inicioval a podporil sám Peter Singer. Obsahom seminára bude okrem práce s textom tiež predstavenie tohto … Read morePeter Singer: Oslobodenie zvierat (Ján Kalajtzidis)

Kríza kultúry v globalizovanom svete ako nová príležitosť (Andrea Balážová)

  Kríza kultúry je jednou z najskloňovanejších tém súčasnosti, ktorá nie je spätá iba s celkovou devalváciou hodnotového spektra subjektu, spôsobeného konzumom ako východiskovým princípom prístupu človeka ku svetu, ale tiež multikulturalizmom či globalizáciou, ktoré sú v súdobom filozoficko-etickom diskurze považované za hybné sily vytrácania kultúrnej identity človeka. Napriek tomu, že krízu kultúry definuje všeobecný … Read moreKríza kultúry v globalizovanom svete ako nová príležitosť (Andrea Balážová)

Celistvosť ako cesta z duševnej krízy? (Jana Mišeková)

  Český filozof Ján Patočka raziac názor, že duševná kríza vzniká predovšetkým z túžby po jednote, neustále volal po potrebe celistvosti. Tento motív, ktorý je prítomný už v jeho habilitačnej práci s názvom Prirodzený svet ako filozofický problém naznačuje, že nadobúdanie celistvosti je možné len v subjektívnej činnosti. Táto celistvosť a jednota, ktorá stojí za … Read moreCelistvosť ako cesta z duševnej krízy? (Jana Mišeková)