Bioetika a pojem samovraždy (Marián Palenčár)

Čo si myslíte?

Ďakujeme!