Hodnoty človeka vs. hodnota človeka (Dominik Valeš)

10:30 Christiania – hlavná kaviareň O workshope Pojem hodnota sa v dnešnej spoločnosti používa tak často, že už ani nevieme ako rozlíšiť hodnotu od ceny. Workshop Hodnoty človeka vs. Hodnota človeka je zameraný na zamyslenie sa nad tým, čo je hodnota a ako čo najobjektívnejšie hodnotiť iných. Naše hodnoty a hodnotový systém kreujú nie len … Read moreHodnoty človeka vs. hodnota človeka (Dominik Valeš)

Hvězdy jsou nemilosrdné bestie neboli jak nás noční obloha klame tělem (Ondřej Váša)

17:30 Christiania – terasa O workshope Vedle lásky jsou hvězdy privilegovanými miláčky poezie i filozofie, která si je hýčká jako blýskavou bižuterii obdivu i láskyplných dotyků očima. Posuďte sami: „Narodili jsme se proto, abychom mohli zírat na hvězdy,“ řekl prý Anaxagoras. „Kdož spatří nádheru nebes, nemůže býti bezbožným,“ špitali si přírodní teologové osmnáctého století. Anebo … Read moreHvězdy jsou nemilosrdné bestie neboli jak nás noční obloha klame tělem (Ondřej Váša)

Performance art jako fenomén (Kateřina Szymeczková)

13:00 Christiania – terasa O workshope Performance art se objevil v 60. letech 20. století v USA a stále se s ním v soudobém umění setkáváme. Umělec může dělat prakticky cokoliv – hrát divadlo, předčítat poezii, vytvářet hudbu… Nejedná se o snadno definovatelné vystoupení, můžou se v něm objevovat i prvky konceptuálního umění či happeningu. … Read morePerformance art jako fenomén (Kateřina Szymeczková)

Veci skryté od založenia sveta: násilie a ekonómia obete podľa R. Girarda (Tatiana Chavalková Badurová)

René Girard, historik, literárny kritik a filosof spoločenských vied, stavia svoju teóriu kultúry – mechanizmus obetného baránka – na analýzach antropologických mýtov, gréckych tragédií, rituálov prírodných národov a dokonca i Biblie. Úlohou workshopu bude rozkľúčovať spojenie medzi metafyzikou a kultúrou na pozadí analýz násilia a náboženstva, resp. ukázať, akú úlohu hrá obeť pri (re)definícii určitej … Read moreVeci skryté od založenia sveta: násilie a ekonómia obete podľa R. Girarda (Tatiana Chavalková Badurová)

Existence ticha? (Kateřina Szymeczková)

Kateřina Szymeczková (1999) Hudební fakulta JAMU, Brno je absolventkou bakalářského programu Kompozice a studentkou 2. ročníku navazující magisterského studia ve stejném oboru. Spolupracovala s Moravskou filharmonií Olomouc na své skladbě Z deníku… pro soprán a orchestr, která byla uvedena v roce 2021. Zúčastnila se konference Janáčkiana 2022 v Ostravě, kde prezentovala svůj projekt Využití projektové výuky k vytvoření EA Kompozice. … Read moreExistence ticha? (Kateřina Szymeczková)

Kríza v obraze – obraz krízy (Marek Gajdoš)

https://www.youtube.com/watch?v=288_Yh4sUW8   Umenie stojí pri ľudskom druhu od jeho prapočiatkov. Už naši pravekí predkovia videli v umení nástroj, ako nám zanechať správu o svojom živote, vnímaní sveta či túžbach. Umenie sprevádza človeka v dobrom aj zlom, v časoch rastu a prosperity, ako aj v časoch úpadku a kríz. Na našom workshope spojíme filozofovanie a umenie … Read moreKríza v obraze – obraz krízy (Marek Gajdoš)

Aby morálka nebola len úvahou. O morálnej motivácii v čase krízy (Katarína Komenská)

https://www.youtube.com/watch?v=5Sl_lk1Y3Xc   Jednou z charakteristík kríz a pohrôm je, že si vyžadujú odozvu – konanie, ktoré by utrpenie, deštrukciu a chaos uľahčili, či dokonca odstránili. Humanitarizmus má v sebe túto konotáciu “akcie” vnútorne vžitú a považuje ju za jeden zo svojich základných (etických) princípov. V rámci teoretickej etiky však tento vzťah morálneho úsudku, teda toho, … Read moreAby morálka nebola len úvahou. O morálnej motivácii v čase krízy (Katarína Komenská)

Na plti umenia, v záplave estetična? (Človek v umení, človek v hyperestetike) + Interpretačný dialóg o jednom kabáte (Eva Pariláková)

“Zdá sa, že pod vplyvom nových digitálnych technológií a ďalších vedeckých možností sa náš súčasný svet stal dominantne svetom hyperestetiky. Ten sa zakladá na permanentnej invázii veľkého množstva intenzívnych podnetov do nášho vedomia. Otázkou však zostáva, čo to robí s človekom a jeho schopnosťou seba/reflexie – a to od rizika neustáleho stupňovania sily zážitkov až … Read moreNa plti umenia, v záplave estetična? (Človek v umení, človek v hyperestetike) + Interpretačný dialóg o jednom kabáte (Eva Pariláková)