Kategória: Workshopy

Aby morálka nebola len úvahou. O morálnej motivácii v čase krízy (Katarína Komenská)

Mgr. Katarína Komenská, PhD. je bioetička a výskumníčka, dlhoročná tajomníčka Katedry bioetiky UNESCO (FF PU v Prešove), aktuálne pôsobí v organizácii Člověk v tísni (Česká republika). Svoj odborný a výskumný záujem zameriava predovšetkým na otázky bioetiky, environmentálnej a sociálnej etiky; v súčasnosti patrí medzi primárne sféry jej výskumného záujmu tiež psychológia morálky, konkrétne problematika morálnej motivácie. Z publikácií: Bioetika ako systematická etika (2019), The Moral Motivation of Humanitarian Actors (2018), Etika vzťahu k zvieratám (2014).

Na plti umenia, v záplave estetična? (Človek v umení, človek v hyperestetike) + Interpretačný dialóg o jednom kabáte (Eva Pariláková)

„Zdá sa, že pod vplyvom nových digitálnych technológií a ďalších vedeckých možností sa náš súčasný svet stal dominantne svetom hyperestetiky. Ten sa zakladá na permanentnej invázii veľkého množstva intenzívnych podnetov do nášho vedomia. Otázkou však zostáva, čo to robí s človekom a jeho schopnosťou seba/reflexie – a to od rizika neustáleho stupňovania sily zážitkov až po znecitlivenie voči nim. Môže byť preto v dnešnej dobe práve umenie tým fenoménom, ktorý nám napomáha prinavrátiť sa k hlbšiemu, teda kontemplatívnemu chápaniu seba aj života? V našej prezentácii upozorníme na zásadný rozdiel medzi hyperestetickým a umeleckým zážitkom. Zároveň, prostredníctvom interpretácie konkrétnych umeleckých diel, Read More