Emmanuel Lévinas: Totalita a nekonečno (Pavol Sucharek)

Čo si myslíte?

Ďakujeme!