Lévinas: Interiorita a ekonómia (Bývanie a vlastnenie) (Juliana Sokolová)

Čo si myslíte?

Ďakujeme!