Modely filozofickej etiky: Aristoteles, Kant (Viera Bilasová)

Leave a Reply