Modely filozofickej etiky: Aristoteles, Kant (Viera Bilasová)

Čo si myslíte?

Ďakujeme!