Ľudia bez domova a samota (aj v covidovej dobe) (Peter Kyslan)

doc. Mgr. Peter Kyslan, PhD. pôsobí ako docent v odbore dejiny filozofie na Inštitúte filozofie FF PU v Prešove. Témou jeho dizertačnej práce bola Kantova filozofia kultúry a problém multikulturalizmu. Pravidelne sa zúčastňuje na domácich a zahraničných konferenciách, je autorom 22 vedeckých štúdií publikovaných na Slovensku a v zahraničí. Je spolueditorom vedeckých kantovských zborníkov. Oblasťami … Read moreĽudia bez domova a samota (aj v covidovej dobe) (Peter Kyslan)

„S chladom v hlave“ v inferne kríz (Lukáš Švihura)

  V situácii permanentných kríz rôzneho druhu sú v postmoderných spoločnostiach veľmi populárne pop-psychologické príručky sebarozvoja a spiritualita hnutí ako je napr. New Age. Paradoxne sa však ukazuje, že to, čo by malo jednotlivcovi pomáhať krízové situácie riešiť, často pomáha uchovávať stav, ktorý ich generuje. Východisko z tohto bludného kruhu ponúkajú praktické filozofie ako je … Read more„S chladom v hlave“ v inferne kríz (Lukáš Švihura)

Umenie v kríze/kríza v umení (Lukáš Makky)

https://www.youtube.com/watch?v=Hf8iR_KuGO4   Umenie patrí medzi najtrvalejšiu, najrozšírenejšiu (historicky aj priestorovo) a najkontinuálnejšiu kultúrnu prax, a predsa nie je imúnne voči zlyhaniam, omylom, neproduktívnym krokom, či krízam. Príspevok uvažuje o dvoch na prvý pohľad vzdialených vyústeniach duality „umenie – kríza“: o situácii, keď sa umenie samo ocitá v kríze a teoreticky prehodnocuje svoju vlastnú existenciu a … Read moreUmenie v kríze/kríza v umení (Lukáš Makky)

Boethius a Filozofia ako krízová utešiteľka (Jakub Betinský)

Jakub Betinský, MA, MPhil vyštudoval medzinárodné vzťahy a politickú ekonómiu na Università di Bologna, neskôr filozofiu na KU Leuven a v súčasnosti pracuje na doktoráte z filozofie (odbor metaetika) na University of Durham. Dlhodobo sa venuje popularizácii filozofie a je zakladateľom podcastu Pravidelná dávka a spoluzakladateľom podcastu Kvantum ideí. Jakubove filozofické podcasty (SME.sk).

Ako vyučovať filozofiu cez COVID? (Marián Ambrozy)

  Príspevok sa zaoberá spôsobom výučby filozofie počas pandémie COVID 19. Vychádza zo situácie, ktorá vo väčšine krajín sveta viedla k nútenému prechodu na dištančné vzdelávanie. V rámci možností diaľkového štúdia filozofie sa berú do úvahy IT možnosti študentov, ktoré môžu byť rôzne. Zaoberá sa špecifikami stredoškolského vyučovania filozofie, ako aj vysokoškolskej didaktiky filozofických disciplín … Read moreAko vyučovať filozofiu cez COVID? (Marián Ambrozy)

COVID-19 a my: čo nám dala a čo nám vzala koronakríza (Vasil Gluchman)

  Cieľom je zamyslieť sa nad pozitívami a negatívami koronakrízy. Môžeme hovoriť aj o nejakých pozitívach? Zatiaľ sa stále dookola opakuje všetko, čo nám vzala koronakríza, hlavne množstvo životov, zdravie, dôsledky prekonaného ochorenia, ekonomické straty, ale napríklad aj slobodu cestovania, strach z budúcnosti atď. Priniesla nám však aj niečo pozitívne? Možno vidieť pozitívum v tom, … Read moreCOVID-19 a my: čo nám dala a čo nám vzala koronakríza (Vasil Gluchman)

Právo klásť otázky. Na margo tragédie koronamatrixu (Július Fujak)

https://www.youtube.com/watch?v=9ph-JA2pSJQ   Príspevok v nadväznosti na iné autorove texty zaoberajúce sa tzv. koronakrízou od roku 2020 je zameraný najprv v konkrétnosti na niektoré problémy jej (ne)riešenia v rozmanitých oblastiach spoločenského života s nebývalo tragickými dopadmi.Autor sa v nadväznosti na ne sa pýta, či procesy počas tejto svojho druhu „hybridnej vojny proti vlastnému obyvateľstvu“ nie sú … Read morePrávo klásť otázky. Na margo tragédie koronamatrixu (Július Fujak)

Čo (ne)ukázala COVID kríza (Richard Sťahel)

  Epidémie sprevádzajú ľudstvo od kedy začalo žiť usadnutým spôsobom života. Čím viac ľudí a zvierat žije na jednom mieste, tým sú epidémie častejšie a aj ničivejšie. Tisícročiami skúseností s epidémiami ľudstvo získalo množstvo skúseností a poznatkov, ktoré sa premietli do najrozličnejších oblastí – od každodennej rutiny hygienických úkonov, cez urbanizmus a architektúru až po … Read moreČo (ne)ukázala COVID kríza (Richard Sťahel)

Moudrost lásky a zmatek strachu (Hynek Tippelt)

https://www.youtube.com/watch?v=o9eBv4xLw8M   Láska má špatnou pověst. Je prý slepá, zatemňuje rozum a „vypíná“ mozkovou kůru. Významný holandský myslitel druhé poloviny 17. století B. Spinoza, jehož jiní slavní filosofové nazývali „knížetem filosofů“ nebo dokonce „filosofem filosofů“, to viděl docela jinak. Láska je podle nějcestou k porozumění věcem, lidem, světu i Bohu. Čím více čemu rozumíme, tím … Read moreMoudrost lásky a zmatek strachu (Hynek Tippelt)

Právo na filozofiu a právo projektovať sa ako ľudské práva (Ivana Komanická)

Odkaz na článok D. Harveyho, ktorý dr. Komanická spomína vo svojej prednáške: https://jacobinmag.com/2020/03/david-harvey-coronavirus-political-economy-disruptions Dr. Komanická sa vo svojom interdisciplinárnom výskume venuje kritike neoliberálnej transformácie kultúry a vzdelávania vedenej pod eufemizmami kreatívnej a vedomostnej spoločnosti, ktorú označuje za éru vynútenej kreativity. Zaoberá sa tiež premyslením Derridovej dekonštrukcie a jeho politického myslenia pre ľavicové myslenie v súčasnej … Read morePrávo na filozofiu a právo projektovať sa ako ľudské práva (Ivana Komanická)