Nový román a filosofie (Josef Fulka)

Čo si myslíte?

Ďakujeme!