Online diskusia: S filozofiou v (COVID) kríze?

 

Kríza – zastrešujúca téma aktuálneho ročníka UNESCO Philosophy Day/Night. Aj filozofia chce totiž reagovať na aktuálneho „ducha doby“ a prežívanú situáciu.

Nechce však byť len miestom konštatovania útrap a reflexie krízových momentov; zaujíma sa predovšetkým o to, čím kríza je a čím môže byť.

Je kríza v zásade negatívnym javom? Chceme sa jej nevyhnutne vyhnúť?

Môže byť kríza novým začiatkom, ktorý v nás čosi utvára či kultivuje?

(Ako) môže byť filozofia zdrojom krízy? Aké (tvorivé) výzvy a dôsledky prináša filozofická kríza?

Je kritické myslenie obranou pred krízou?

Tieto a mnohé ďalšie otázky si môžete klásť spolu s nami v rámci hlavnej online diskusie k téme tohto ročníka. Všetci ste srdečne vítaní.

1 thought on “Online diskusia: S filozofiou v (COVID) kríze?

Leave a Comment