Knižný stánok (Artforum Prešov)

Celodenný predajný stánok prešovského Artfora na mieste konania festivalu v réžii nášho obľúbeného kníhkupca Lukáša.  Kníhkupectvo Artforum je tu s nami už vyše 25 rokov, počas ktorých na svoje internetové a kamenné police so starostlivosťou skúseného knihovníka prinieslo zásadné domáce i zahraničné tituly. Okrem predaja sa venuje vydavateľskej činnosti, usporadúvaniu debát, koncertov, výstav, čítačiek, vydávaniu … Read moreKnižný stánok (Artforum Prešov)

Metafyzické variácie (Miklós Nyéky)

Prednáškový blok Philosophy Day 2022 uzatvorí klavírne vystúpenie fenomenálneho Miklósa Nyékyho pôsobiaceho v Budapešti. Miklós Nyéky je absolventom Konzervatória Košice a Akadémie umení v Banskej Bystrici (odbor hra na klavíri). Zúčastnil sa tiež študijného pobytu na Hochschule für Musik F. Liszt vo Weimare a kurzov klaviristu Balásza Szokolayho v Keszthelyi, ako aj mnohých hudobných súťaží a … Read moreMetafyzické variácie (Miklós Nyéky)

Filozofia a kultúra v dialógu a v jednote (diskusia)

Verejná diskusia reflektujúca otázky prítomnosti a budúcnosti filozofie (resp. prvej filozofie) ako súčasti (živej) kultúry, v ktorej sa otvoria okrem iného tiež otázky: podstaty filozofickej činnosti a jej úlohy v modernej spoločnosti,  rozdielov medzi bežným a filozofickým jazykom a ťažkostí s tým súvisiacich, pozadia a podmienok vykonávania filozofickej činnosti, aktuálneho stavu slovenskej, českej a svetovej … Read moreFilozofia a kultúra v dialógu a v jednote (diskusia)

Contra bonos mores: hranice umenia? (diskusia)

Verejná moderovaná diskusia otvárajúca otázky umenia, kultúry, ich vzájomného vzťahu a (domnelých i skutočných) hraníc, v ktorých sa často ukazuje, ako môže umenie svojou povahou narážať na to, čo spoločnosť vníma ako morálne blaho. Existuje vzťah medzi umením a morálkou? Je umenie “mimo dobra a zla”? Môže existovať morálne “dobré” a “zlé” umenie? Mala by … Read moreContra bonos mores: hranice umenia? (diskusia)

Spýtaj sa (svojho) filozofa II.

  V závere podujatia ponúkame návštevníkom (po vzore minulého ročníka) možnosť zapojiť sa do verejnej neformálnej diskusie s organizačným tímom UNESCO Philosophy Day/Night, ktorý tvoria filozofi (a filozofka) špecializujúci sa na rozličné oblasti filozofického myslenia (dejiny filozofie, systematická filozofia, etika, estetika), ako aj s niektorými prednášajúcimi a hosťami z oboch tohtoročných festivalových dní. Diskusia je … Read moreSpýtaj sa (svojho) filozofa II.

Online diskusia: S filozofiou v (COVID) kríze?

  Kríza – zastrešujúca téma aktuálneho ročníka UNESCO Philosophy Day/Night. Aj filozofia chce totiž reagovať na aktuálneho „ducha doby“ a prežívanú situáciu. Nechce však byť len miestom konštatovania útrap a reflexie krízových momentov; zaujíma sa predovšetkým o to, čím kríza je a čím môže byť. Je kríza v zásade negatívnym javom? Chceme sa jej nevyhnutne … Read moreOnline diskusia: S filozofiou v (COVID) kríze?

In illo tempore (Jana Mišeková)

  Keď sa Martin Heidegger pýtal načo sú básnici, našiel odpoveď, že básnik je ten, ktorý zakúša v nezdarnom nechránenosť a privádza tak smrteľníkov na stopu bohov, ktorí odišli. Básnik odomyká túto „noc sveta“ tak, že odomyká seba, nahliada aj temno bez nádeje, aby znova zachytil dejúci sa zmysel a odpoveď v tápaní po ňom. … Read moreIn illo tempore (Jana Mišeková)

Kríza, vzor žena: moderovaná diskusia o našich obľúbených krízach

Slovo kríza je najčastejšie používané ako označenie rozhodujúceho okamihu v ťažkej situácii. Často vravíme, že kríza predstavuje oboje – nebezpečenstvo a príležitosť. Pojem krízy sa pôvodne používal v oblasti súdnictva, vojenstva, medicíny a teológie, vyznačuje sa mnohovýznamovosťou a podlieha mnohým dezinterpretáciám. Katarína Gabašová (2020) napísala: „V spoločenských vedách má pojem kríza blízko k pojmom riziko, … Read moreKríza, vzor žena: moderovaná diskusia o našich obľúbených krízach