Sedová, Palovičová: Idea ľudských práv: medzi univerzalizmom a kultúrnym relativizmom (Lukáš Siegel)

Čo si myslíte?

Ďakujeme!