Úvahy o dôstojnosti v kontexte etiky starostlivosti (Adriana Jesenková)

Čo si myslíte?

Ďakujeme!