Vopcháčik (Divadelný kabinet východňara)

V rámci celodenného „festivalu“ myšlienok UNESCO Philosophy Day/Night 2019 DKV uviedlo inscenované čítanie dramatických skečov, z ktorých bude vychádzať pri tvorbe novej inscenácie s pracovným názvom VOPCHÁČIK.

Niekedy nevieme, čo všetko môžeme. Tak veľmi chceme, že si radšej zavrieme oči a nič nepovieme. Vtedy máme právo na rožok, párok a horčicu. VOPCHÁČIK je tragikomickou mozaikou ľudstva posadnutého vlastným názorom. Pochopilo ľudské pokolenie, čo je to názor? Ak nie pokolenie, pochopilo to indivíduum? Pochopí názor spoločnosti subjekt, alebo ľudstvo príjme názor jedinca? Kto je jedinec a kto ľudstvo? Existuje medzi nimi hranica?

Leave a Comment