Bude nás mít Bůh pořád ještě rád? (Hynek Tippelt)

“Poslední desítky let mnohým rezonují myšlenky zdánlivě pozapomenutého filosofa, který žil v 17. století, Barucha Spinozy. Dráha rabínského učence, na niž se připravoval, zůstala Spinozovi po jeho exkomunikaci z židovské obce uzavřena. Jeho dílo se záhy dostalo na římský index zakázaných knih. Přesto o něm německý romantik Novalis prohlásil, že je to muž Bohem opilý. Přednáška pojedná Spinozovy názory na lidskou přirozenost a důsledky toho, jak o ni pečujeme.”

Mgr. Hynek Tippelt, Ph.D. je filozof pôsobiaci ako odborný asistent na Katedre politologie a filosofie FF UJEP v Ústí nad Labem. Vo svojej výskumnej a odbornej činnosti sa špecializuje predovšetkým na Spinozovu filozofiu mysle, vzťah filozofie a psychoanalýzy a politickú ontológiu, zaoberá sa tiež otázkami povahy filozofickej skepsy a psychologického zmyslu filozofickej činnosti (metafilozofia). Absolvoval výcvik v psychoanalytickej psychoterapii a venoval sa tiež psychoanalytickej praxi formou rozhovoru počas prechádzky parkom.

Z publikácií: Narcistická kočka a sadistický pavouk. Mezi spinozismem a psychoanalýzou (2010), Výklad afektů. K filosofickým otázkám psychologické práce s nevědomím (2015), Proč a jak přestat podporovat vzdělanost (2018).

Leave a Comment