Zoom diskusia

Vážení hostia, milí návštevníci, program tohtoročného podujatia UNESCO Philosophy Day/Night 2021 bude dostupný v reálnom čase online na našej hlavnej stránke. Ak máte záujem zapojiť sa do živej diskusie k jednotlivým príspevkom a súčastiam programu, prosíme o vyplnenie SÚHLASU S NAHRÁVANÍM. Po jeho vyplnení sa vám zobrazia prihlasovacie údaje do konferenčnej miestnosti ZOOM, v ktorej bude prebiehať diskusia. V prípade … Read moreZoom diskusia

Právo na filozofiu a právo projektovať sa ako ľudské práva (Ivana Komanická)

Odkaz na článok D. Harveyho, ktorý dr. Komanická spomína vo svojej prednáške: https://jacobinmag.com/2020/03/david-harvey-coronavirus-political-economy-disruptions Dr. Komanická sa vo svojom interdisciplinárnom výskume venuje kritike neoliberálnej transformácie kultúry a vzdelávania vedenej pod eufemizmami kreatívnej a vedomostnej spoločnosti, ktorú označuje za éru vynútenej kreativity. Zaoberá sa tiež premyslením Derridovej dekonštrukcie a jeho politického myslenia pre ľavicové myslenie v súčasnej … Read morePrávo na filozofiu a právo projektovať sa ako ľudské práva (Ivana Komanická)

Adolf Portmann: člověk a jeho sebevyjádření (Filip Jaroš)

“Biologické dílo Adolfa Portmanna bylo v Čechách následkem kanonické interpretace Zdeňka Neubauera pochopeno především jako alternativní paradigma k (neo)darwinismu. Jako takové se dostalo do svízelné pozice, neboť v rámci věd o živém je Darwin těžko zpochybnitelnou autoritou. Vesvém příspěvku se pokusím ukázat, jak je možné zachovat originálnost Portmannova přístupu k živým bytostem, který umožňuje mj. estetické ocenění jejich … Read moreAdolf Portmann: člověk a jeho sebevyjádření (Filip Jaroš)

Neformálna diskusia: Spýtaj sa svojho filozofa!

Piatok / 21:00 V závere podujatia ponúkame návštevníkom možnosť zapojiť sa do verejnej neformálnej diskusie s organizačným tímom UNESCO Philosophy 2020, ktorý tvorí šesť filozofov špecializujúcich sa na rozličné oblasti filozofického myslenia (dejiny filozofie, systematická filozofia, etika, estetika). Diskusia je určená nielen tým, ktorí by sa chceli dozvedieť viac o pozadí podujatia a o mieste … Read moreNeformálna diskusia: Spýtaj sa svojho filozofa!

Spoetika

Čo je človek? Poézia! Druhý festivalový deň – a tak i celý festival UNESCO Philosophy 2020 – sme uzavreli vrcholne príjemným večerom sublimnej lyriky so Spoetikou. Spoetika je zoskupenie mladých ľudí z Trnavy (SpodNás), ktorí píšu a prezentujú autorskú poéziu v doprovode hudby. Viac info na: https://www.facebook.com/spodnas/ Srdečne odporúčame! 🙂

Na plti umenia, v záplave estetična? (Človek v umení, človek v hyperestetike) + Interpretačný dialóg o jednom kabáte (Eva Pariláková)

“Zdá sa, že pod vplyvom nových digitálnych technológií a ďalších vedeckých možností sa náš súčasný svet stal dominantne svetom hyperestetiky. Ten sa zakladá na permanentnej invázii veľkého množstva intenzívnych podnetov do nášho vedomia. Otázkou však zostáva, čo to robí s človekom a jeho schopnosťou seba/reflexie – a to od rizika neustáleho stupňovania sily zážitkov až … Read moreNa plti umenia, v záplave estetična? (Človek v umení, človek v hyperestetike) + Interpretačný dialóg o jednom kabáte (Eva Pariláková)

Transgeneračná zodpovednosť: výzvy a výhovorky (Katarína M. Vadíková)

“Interaktívne stretnutie seba-konfrontácie v údolí dilem, kde sa transgeneračná zodpovednosť vybraných cieľových skupín stane sociálnou väzbou dialógu generácií o zachovaní dôstojnosti ľudstva ako celku. Cielenou prípravou terminologicko-metodologického aparátu sa umožní riešenie konkrétnych výziev a odhalenie výhovoriek z transgeneračnej zodpovednosti. Účastník získa prostriedok, ktorým si bude vedieť pomôcť pri riešení etických otázok, ktoré mu vo svedomí … Read moreTransgeneračná zodpovednosť: výzvy a výhovorky (Katarína M. Vadíková)

Kognitívna veda ako snaha o vysvetlenie najkomplexnejšej entity v našom svete (Igor Farkaš)

Prednáška, dialóg a diskusia pod záštitou Slovenskej komisie pre UNESCO (MZV SR) a Katedry bioetiky UNESCO (PU v Prešove). Profesor Igor Farkaš, jeden z najvýznamnejších odborníkov v oblasti umelej inteligencie na Slovensku, poslucháčom priblížil podstatu úsilia kognitívnej vedy a otázky súvisiace s jej potenciálom vo vzťahu k vysvetleniu ľudskej mysle a modelovaniu inteligencie. Následný “dialóg … Read moreKognitívna veda ako snaha o vysvetlenie najkomplexnejšej entity v našom svete (Igor Farkaš)

Konec člověka a možnosti zahrady (Vít Pokorný)

“Sympoiesis, dynamické a vzájemně udržitelné soužití různých organismů na planetě naráží na technésis, na procesy růstu a rozvoje technologické civilizace. Biodynamicky pojatá zahrada představuje možnost dobré sympoiesis, kdežto velkoplošný skleník je výrazem redukující technésis. S možností dobré formy zahrady zaniká také možnost kulturního soužití lidí se svým prostředím. Kulturní sympoiesis je nahrazována technologickým ovládnutím a … Read moreKonec člověka a možnosti zahrady (Vít Pokorný)