Človek v diele Egona Bondyho (Slavomír Lesňák)

Čo si myslíte?

Ďakujeme!