Dôstojnosť práce (Vasil Gluchman)

Čo si myslíte?

Ďakujeme!