Človek, zdravie a technológie budúcnosti (Mária Virčíková, Katarína Komenská)

Čo si myslíte?

Ďakujeme!