Conditio humana a myslenie: k morálnej kríze súčasnosti (Andrea Javorská)

Čo si myslíte?

Ďakujeme!