Étos a jeho podoby (Viera Bilasová)

Čo si myslíte?

Ďakujeme!