Drogy lásky – chemická budúcnosť našich vzťahov? (Martin Farbák)

 

Brian Earp a Julian Savulescu nám vo svojej najnovšej publikácii predstavili víziu vylepšenej lásky. Vďaka takzvaným drogám lásky by sme dokázali naše romantické vzťahy povýšiť na inú úroveň. Nehovoria avšak o víziách našich ľúbostných vzťahov, ktoré budú vďaka zázračným elixírom vyzerať ako z romantickej rozprávky. Svoj koncept zasadzujú do reálií skutočného života so všetkými jeho pozitívnymi i negatívnymi aspektmi, ktoré samotná droga, resp. liečivo MDMA (o ktorom hovoria), nezmení. Táto látka by však pod vedením certifikovaných odborníkov mohla uľahčiť strastiplný priebeh našich vzťahov. Každý ľúbostný pár má svoj vlastný príbeh a autori berú do úvahy individuálny charakter každého prípadu, v ktorom by drogy mohli pomôcť. Tieto môžu vyriešiť najmä dilemu vzťahov, ktoré vyhoreli a obnoviť pôvodnú iskru, alebo naopak dopomôcť k tomu, aby sa cesty dvoch milencov pokojne a bez veľkých drám rozišli. Sú podobné chemické intervencie do našich romantických vzťahov ich budúcnosťou? Nezaobídeme sa v ďalších desaťročiach bez drog lásky, podobne ako sa dnes nezaobídeme bez elektriny? To sú jedny z otázok, ktoré si na textovom seminári budeme klásť a hľadať na ne odpovede.

Text na textový seminár (k dispozícii bude na mieste):

  • EARP, D. B., SAVULESCU, J.: Love Drugs. The Chemical Future of Relationships. Stanford: Redwood Press, 2020.

 

Seminár bude viesť Mgr. Martin Farbák z Katedry filozofie a dejín filozofie FF UK v Bratislave.

1 thought on “Drogy lásky – chemická budúcnosť našich vzťahov? (Martin Farbák)

Leave a Comment