Kríza, vzor žena: moderovaná diskusia o našich obľúbených krízach

Slovo kríza je najčastejšie používané ako označenie rozhodujúceho okamihu v ťažkej situácii. Často vravíme, že kríza predstavuje oboje – nebezpečenstvo a príležitosť. Pojem krízy sa pôvodne používal v oblasti súdnictva, vojenstva, medicíny a teológie, vyznačuje sa mnohovýznamovosťou a podlieha mnohým dezinterpretáciám. Katarína Gabašová (2020) napísala: „V spoločenských vedách má pojem kríza blízko k pojmom riziko, katastrofa a kolaps. Najmä v médiách často dochádza k spájaniu týchto pojmov s apokalyptickými dimenziami. Aktuálne sme v našom každodennom „absurdistane“ svedkami inflácie pojmu kríza, o čo sa pričinili najmä médiá v súvislosti s pandémiou ochorenia spôsobeného koronavírusom Covid-19.“

Vo vnútornej kompozícii dramatického diela krízou označujeme fázu prichádzajúcu po expozícii a kolízii. Nasleduje peripetia a katastrofa. Áno, sme v očakávaní katastrofy – klimatickej, hospodárskej. Tej spoločnej, a častokrát aj tej osobnej. No my na to chceme ísť inak a na základe pôvodného významu slova (gr. krisis) sa nám žiada uvažovať o kríze v kladných intenciách: ako o ozdravnom procese, ako o rozhodnutí, ktoré posunie vývoj smerom k novému – v prospech pohybu a života. Napokon, v dejinách umenia sú „krízové obdobia“ tými najzaujímavejšími: helenizmus, manierizmus, rokoko. Do diskusie ste všetci srdečne pozvaní.

Diskutovať budú filozofka, literárna teoretička Dagmar Pichová (Brno), bioetička a humanitárna pracovníčka Katarína Komenská (Praha / Košice) a filozofka, teoretička rodových štúdií Mariana Szapuová (Bratislava). Pýtať sa bude teoretička umenia Jana Migašová (Prešov).

2 thoughts on “Kríza, vzor žena: moderovaná diskusia o našich obľúbených krízach

Leave a Comment