Filozofia dejín v škótskom a nemeckom osvietenstve (Sandra Zákutná)

Čo si myslíte?

Ďakujeme!