Druhý ako Iný vo filozofii Emmanuela Lévinasa (Pavol Sucharek)

Čo si myslíte?

Ďakujeme!