Druhý ako Iný vo filozofii Emmanuela Lévinasa (Pavol Sucharek)

Leave a Reply