Frédéric Gros – filozofia chôdze. Prednáška spojená s filozofickou reflexiou na tému Púť do Santiago de Compostela (Pavol Sucharek)

Čo si myslíte?

Ďakujeme!