Reflexia etických a morálnych otázok v súčasnej francúzskej umeleckej literatúre (Vasil Gluchman)

Čo si myslíte?

Ďakujeme!