Henri Bergson: Vedomie a život (Michaela Petrufová Joppová)

Čo si myslíte?

Ďakujeme!