Simone de Beauvoir: Druhé pohlavie (Katarína Komenská)

Čo si myslíte?

Ďakujeme!