Simone de Beauvoir: Druhé pohlavie (Katarína Komenská)

Leave a Reply