Ľudia bez domova a samota (aj v covidovej dobe) (Peter Kyslan)

doc. Mgr. Peter Kyslan, PhD.

pôsobí ako docent v odbore dejiny filozofie na Inštitúte filozofie FF PU v Prešove. Témou jeho dizertačnej práce bola Kantova filozofia kultúry a problém multikulturalizmu. Pravidelne sa zúčastňuje na domácich a zahraničných konferenciách, je autorom 22 vedeckých štúdií publikovaných na Slovensku a v zahraničí. Je spolueditorom vedeckých kantovských zborníkov. Oblasťami jeho bádateľského výskumu sú filozofia kultúry, filozofia dejín, transhumanizmus, filozofia I. Kanta a iné. Z publikácií: Transhumanism and the issue of death (2019), Fenomén kultúry vo filozofii Immanuela Kanta (2018), Kantovo svetoobčianstvo ako výzva pre súčasnosť (2017).

1 thought on “Ľudia bez domova a samota (aj v covidovej dobe) (Peter Kyslan)

Leave a Comment