UNESCO Philosophy Day/Night 2021

S filozofiou v (COVID) kríze?

Aj v roku 2021 nadviažeme na niekoľkoročnú tradíciu osláv filozofického myslenia v Aténach nad Torysou.

Prijmite preto naše srdečné pozvanie na v poradí už šiesty ročník filozofického festivalu UNESCO Philosophy Day/Night organizovaného každoročne pri príležitosti Svetového dňa filozofie UNESCO!

Tento ročník chce reagovať na aktuálneho „ducha doby“ a prežívanú situáciu, napriek tomu však nechce byť len miestom konštatovania útrap a krízových momentov, ktoré nás atakujú v mnohorakých podobách a výjavoch. Bude sa preto zaujímať najmä o to, čím kríza je a čím môže byť – ako napríklad:

× Je kríza v zásade negatívnym javom v živote? Chceme sa jej nevyhnutne vyhnúť?

× Môže byť kríza novým začiatkom, ktorý v nás čosi utvára alebo kultivuje? Zaobídeme sa takto bez krízy?

× (Ako) môže byť filozofia zdrojom krízy? Aké (tvorivé) výzvy a dôsledky prináša filozofická kríza?

× Môže byť kríza doménou, či dokonca hybnou silou rozkvetu filozofie, etiky, estetiky?

× Je kritické myslenie obranou pred krízou?

× Nezabúdame na krízy v našich dejinách…?

Myšlienkové bohatstvo, ktoré táto téma sľubuje, budú môcť návštevníci vstrebávať prostredníctvom pútavých prednášok, interaktívnych workshopov, moderovaných čítaní filozofických textov, či v rámci ďalšieho bohatého sprievodného programu (diskusie, umelecké vystúpenia a ďalšie hodnotné „prekvapenia“).

V neformálnom prostredí „verejného“ myslenia a podnetnej intelektuálnej atmosfére si príde na svoje každý, kto má záujem či už aktívne myslieť, alebo sa hoci len pasívne dozvedať – v každom prípade bude o podnety postarané.

Všetky aktuálne informácie budeme priebežne zverejňovať tu na našom webe. V prípade akýchkoľvek ďalších otázok alebo záujmu vystúpiť na podujatí bez obáv kontaktujte:

Ondrej Marchevský – kontakt na rok 2021

organizačný tím

Leave a Reply