UNESCO Philosophy Day/Night 2021

Aj v roku 2021 nadväzujeme na dlhoročnú tradíciu osláv filozofického myslenia v Aténach nad Torysou

Keďže tento ročník chce reagovať na aktuálneho „ducha doby“, centrálnou témou všetkých formátov podujatia bude KRÍZA.

Filozofický festival by však nemal byť len miestom konštatovania útrap a krízových momentov. Bude sa preto zaujímať najmä o to, čím kríza je a čím môže byť:

… je kríza v zásade negatívnym javom v živote? Chceme sa jej nevyhnutne vyhnúť? …

… môže v nás kríza čosi utvárať alebo kultivovať? …

… (ako) môže byť filozofia zdrojom krízy? Aké tvorivé výzvy a dôsledky prináša filozofická kríza? …

… môže byť kríza doménou filozofie? …

… môže byť dokonca hybnou silou rozkvetu filozofického myslenia? …

… je kritické myslenie obranou pred krízou? …

… nezabúdame na krízy v našich dejinách? …

Myšlienkové bohatstvo, ktoré táto téma sľubuje, budú môcť návštevníci vstrebávať prostredníctvom pútavých prednášok, interaktívnych workshopov, moderovaných čítaní filozofických textov, či v rámci ďalšieho bohatého sprievodného programu (diskusie, umelecké vystúpenia a ďalšie hodnotné „prekvapenia“).

V neformálnom prostredí „verejného“ myslenia a podnetnej intelektuálnej atmosfére si príde na svoje každý, kto má záujem či už aktívne myslieť, alebo sa hoci len pasívne dozvedať – v každom prípade bude o podnety postarané.

Všetky aktuálne informácie budeme priebežne zverejňovať tu na našom webe. V prípade akýchkoľvek ďalších otázok alebo záujmu vystúpiť na podujatí bez obáv kontaktujte:

Ondrej Marchevský – kontakt na rok 2021,

prípadne organizačný tím.

Tešíme sa na Vás v novembri!

Čo si myslíte?

Ďakujeme!